Rengøring

Foreningen befinder sig hos OJD på meget favorable vilkår.

  • Til gengæld for fri husleje, gratis lys, vand og varme, skal der 10 gange om året gøres rent i malelokalet + forrummet på 1. sal, samt rengøres i køkkennichen i stuen. Arbejdet tager typisk ca. 2 timer at udføre. Fra og med februar 2019 bliver denne opgave varetaget af to medlemmer, som modtaget et honorar herfor.
  • Foreningen FORLANGER OG FORVENTER DERUDOVER , at alle aktive medlemmer hjælper til med at rydde op efter møder, kurser m.v. således at lokalerne til enhver tid efterlades så at vi kan leve op til OJD´s forventninger og krav til os.