Rengøringspligt

Foreningen befinder sig hos OJD på meget favorable vilkår.

  1. Til gengæld for fri husleje, gratis lys, vand og varme, skal vi 10 gange om året gøre rent i malelokalet + forrummet på 1. sal, samt rengøre køkkennichen i stuen. Arbejdet tager typisk ca. 2 timer at udføre. Der udbetales et kontant honorar til de medlemmer som udfører arbejdet.
  2. Foreningen FORVENTER  at alle aktive medlemmer deltager mindst een gang om året med mindre helt særlige helbredsmæssige forhold gør sig gældende.
  3. Man skriver sig på listen der er sat op på opslagstavlen i malelokalet. Eller pr. mail til solrodkunst @ hotmail.com
  4. Listens oplysninger bliver også offentliggjort og ajourført på skemaet herunder.
  5. Foreningen fører statistik, således at vi kan sikre os, at ALLE aktive medlemmer deltager på lige fod, idet alle foreningens medlemmer forventes at “trække på samme hammel”. (* se dog pkt. 2)
Januar 2019 kl. 14:00
Maskinfører Mangler
Mangler
Mangler
Mangler
Mangler

 

Februar 2019 kl. 14:00
Maskinfører Mangler
Mangler
Mangler
Mangler
Mangler

 

Marts 2019 kl. 14:00
Maskinfører Mangler
Mangler
Mangler
Mangler
Mangler

 

April 2019 kl. 14:00
Maskinfører Mangler
Mangler
Mangler
Mangler
Mangler

 

Maj 2019 kl. 14:00
Maskinfører Mangler
Mangler
Mangler
Mangler
Mangler

 

Juni 2019 kl. 14:00
Maskinfører Mangler
Mangler
Mangler
Mangler
Mangler