Rengøring

Foreningen befinder sig hos OJD på meget favorable vilkår.

  1. Til gengæld for fri husleje, gratis lys, vand og varme, skal der 10 gange om året gøres rent i malelokalet + forrummet på 1. sal, samt rengøres i køkkennichen i stuen. Arbejdet tager typisk ca. 2 timer at udføre. Fra og med februar 2019 bliver denne opgave varetaget af to medlemmer, som modtaget et honorar herfor.
  2. Foreningen FORVENTER derudover, at alle aktive medlemmer hjælper til med at rydde op, således at lokalerne til enhver tid efterlades således at vi kan leve op til OJD´s forventninger og krav.