Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Solrød Kunstforening og Billedskole af 2006

1.
Solrød Kunstforening har følgende almindelige personoplysninger om såvel aktive som passive medlemmer:
Navn – adresse – telefonnummer – mailadresse.

Der udarbejdes en telefonliste, som udleveres til foreningens medlemmer og hænges op i lokalet på OJD.

Oplysningerne anvendes i forbindelse med foreningens administration og aktiviteter.

Når et medlem udmelder sig af foreningen bevares personoplysninger så længe, det er nødvendigt for
foreningens drift.

2.
Personoplysninger udleveres ikke til udenforstående.

3.
Medlemmer af kunstforeningen, som udstiller, afgør selv, hvilke personoplysninger, der skal offentliggøres.

4.
Medlemmer af kunstforeningen har ret til at få at vide, hvilke oplysninger foreningen opbevarer.
Medlemmer har også ret til at få ændret og slettet personoplysninger.

5.
Personoplysninger opbevares af bestyrelsen primært i elektronisk form.

6.
Formanden er dataansvarlig.

7.
Når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, videregives foreningsrelateret materiale (elektronisk og
fysisk) til foreningens dataansvarlige. Herefter sletter bestyrelsesmedlemmet elektronisk materiale og
destruerer det fysiske materiale.

8. Privatlivspolitikken offentliggøres på foreningens hjemmeside.