Rengøring

Foreningen befinder sig hos OJD på meget favorable vilkår.

  • Til gengæld for fri husleje, gratis lys, vand og varme, skal der 10 gange om året gøres rent i malelokalet + forrummet på 1. sal, samt rengøres i køkkennichen i stuen. Arbejdet tager typisk ca. 2 timer at udføre. Opgaven bliver varetaget af to medlemmer, som modtaget et honorar herfor.
  • Foreningen FORLANGER OG FORVENTER DERUDOVER , at alle aktive medlemmer hjælper til med at rydde op efter møder, kurser m.v. således at lokalerne til enhver tid efterlades så at vi kan leve op til OJD´s forventninger og krav til os.
  • Corona situationen lægger yderligere forpligtelser på ALLE foreningens medlemmer, således at ALLE er forpligtet til at efterleve de særlige spilleregler der gælder, således at vi viser optimal hensyn til et smittefrit miljø i vore lokaler.