Rent Estate, Herstedvang 10 og 12. Ophængt 20. juni 2022