Ny udstilling på Christianshave den 19.01.24

Klik på foto herover og se udstillingen på 2. sal.
Om tre måneder vender disse billeder tilbage til OJD efter næsten et års “udstationering” i stuen samt på første og anden sal. Vi skal huske at bringe en stor tak videre til alle kunstnerne: Beboerne, personale, gæster m.fl. er meget glade for, at vi bringer farver og fantasi til udsmykning af de lange hvide gange.
– –
De nye udstillinger i stuen og på 1. sal bliver fotograferet når vi får tid til det.

Generalforsamling den 15. februar 2024 kl. 15

Dagsorden ved ordinær generalforsamling.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger beretning fra det forløbne år.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Formanden ( lige år)
 8. 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 9. 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 10. 2 suppleanter (hvert år)
 11. Revisor (hvert år)
 12. Behandling af indkomne forslag.
 13. Eventuelt.