Generalforsamling den 15. februar 2024 kl. 15

Dagsorden ved ordinær generalforsamling.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger beretning fra det forløbne år.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Formanden ( lige år)
 8. 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 9. 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 10. 2 suppleanter (hvert år)
 11. Revisor (hvert år)
 12. Behandling af indkomne forslag.
 13. Eventuelt.