Veloverstået Generalforsamling

 Den afgåede og den nytiltrådte formand for kunstforeningen.  😉

Resultatet af aftenens generalforsamling kan kort opsummeres:
Tre af de “gamle” bestyrelsesmedlemmer valgte – efter mange års tro tjeneste – at gå på pension, og overlade ansvaret til tre gode piger:
Hanne Nielsen blev valgt som ny formand efter Tage Ebbensgaard, som kunne sige farvel til bestyrelsen efter syv år, heraf de seneste fire som formand.
Randi Hjorth og Ulla Westerling ønskede heller ikke at fortsætte, og i stedet valgtes Anne-Grethe Ørbekker og Lone Meldgaard. Som ny suppleant valgtes Jonna Nielsen mens Per Petterson modtog genvalg som suppleant.

Den nye bestyrelse:
Hanne Nielsen (fm), Jytte Bang Hansen, Ingrid Høyberg, Anne-Grethe Ørbekker og Lone Meldgaard. Suppleanter: Jonna Nielsen og Per Petterson.

Efter generalforsamlingen var der sørget for vin og lækre pindemadder, Blandt medlemmerne kunne man mærke udbredt glæde og tilfredshed med aftenens forløb, og alle kunne drage hjem i forvisning om at vores forening er i rigtig gode hænder.?

Bestyrelsens beretning for 2019 kan læses her:  Kunst_beretning_2019

 De tre afgående bestyrelsesmedlemmer: Randi, Ulla og Tage.